Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Transfer về TenTen
.vntenten 350.000 đ
250.000 đ
480.000 đ 432.000 đ
.com.vn, .net.vn, .biz.vntenten 350.000 đ
266.000 đ
350.000 đ 315.000 đ
.gov.vn, .org.vn, .edu.vn, .pro.vn, .ac.vn , .info.vn, health.vn

Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính.VN

200.000 đ
152.000 đ
200.000 đ 180.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 27.000 đ
Tên miền Quốc tế Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí transfer
.com, .net, .org, .info, .biz tenten 245.000 đ 220.000 đ
.eu tenten 245.000 đ 220.000 đ
.us tenten 200.000 đ 180.000 đ
.cc tenten 655.000 đ 590.000 đ
.asia tenten 355.000 đ 320.000 đ
.me tenten 600.000 đ 540.000 đ
.ws tenten 445.000 đ 420.000 đ
.name tenten 410.000 đ 369.000 đ
.tv tenten 605.000 đ 545.000 đ
.mobi tenten 445.000 đ 400.000 đ
.bz tenten 600.000 đ 540.000 đ
.mn tenten 1.400.000 đ 1.260.000 đ
.in tenten 335.000 đ 305.000 đ
.co.uk, .me.uk, .org.uk tenten 235.000 đ 211.000 đ
.jp tenten 1.350.000 đ 1.215.000 đ
.co tenten 605.000 đ 545.000 đ
.com.co, .nom.co, .net.co tenten 595.000 đ 585.000 đ
.tw, .com.tw, .org.tw tenten 920.000 đ 830.000 đ
.vc, .la tenten 1.115.000 đ 1.003.500 đ
.sc tenten 2.530.000 đ 2.277.000 đ
.be tenten 490.000 đ 441.000 đ
.hn tenten 2.190.000 đ 1.971.000 đ
.me tenten 560.000 đ 504.000 đ
.me tenten 560.000 đ 504.000 đ
.so tenten 630.000 đ 567.000 đ
.xxx tenten 2.300.000 đ 2.070.000 đ

 

Bài viết liên quan: Dịch vụ thiết kế website giá rẻ