BRI BEAUTY

    • Dự án thiết kế
    • BRI BEAUTY
    • 16/04/2024

Xây dựng thương hiệu: Chồn Đen & Website Việt
Khách hàng: Bri Beauty & Spa
Điều phối: Hà Giang
Thiết kế: Đăng Khoa, Lý Thông, Phạm Cường

Bri Club offers a sanctuary to escape the daily stress of the busy Saigon and recharge your body, mind and soul through the healing benefits of finding peace within yourself